Emma Galeria Handlowa
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 6

O Galerii

Opis otoczenia rynkowego

OPIS REGIONU:

Powiat miński położony jest w aglomeracji warszawskiej. Siedzibą powiatu jest Mińsk Mazowiecki. Bliskość Warszawy jest jednym z najważniejszych atutów powiatu mińskiego. Dzięki tak korzystnemu sąsiedztwu w najbliższej przyszłości  podziewany jest wzrostu potencjału ludnościowego i ekonomicznego Miasta i okolicznych gmin. Powiat miński staje się nie tylko obiektem zainteresowania jako miejsca zamieszkania i rekreacji, ale również przyciąga inwestorów dzięki nowym terenom inwestycyjnym. Powiat jest zintegrowany przestrzennie, dzięki obwodnicy autostradowej Warszawy, modernizacji połączeń kolejowych ze stolicą oraz dobrze funkcjonującej komunikacji miejskiej.

OPIS MIASTA:

Ludność zamieszkująca Mińsk Mazowiecki – 40,2 tys. osób – stanowi ok. 3% populacji gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Obserwowana jest stała tendencja związana z przyrostem liczby mieszkańców. Atrakcyjność Mińska Mazowieckiego jest pochodną dobrego połączenia komunikacyjnego z Warszawą oraz niższych – w porównaniu ze stolicą – cen, zarówno w odniesieniu do kosztów życia, jak też zakupu nieruchomości. Korzystna jest relacja pomiędzy ceną mieszkań i czasem dojazdu do stolicy. Ważnym elementem kształtującym ocenę jakości życia w Mińsku jest specyfi ka przestrzeni publicznej. Na pozytywny odbiór otoczenia wpływa funkcjonalność zagospodarowania, bezpieczeństwo oraz aspekty wizualne.

CMS by Quick.CMS